In English
 
 

Hemsida

Bakgrund

Projekt

Partner

 • Rotterdam
 • Stockholm
 • La Rochelle
 • Erlangen
 • Lombardia
 • Stavanger
 • CITELEC

 •  

   
   
   
   
   

  Feedback

     ELCIDIS: Stockholm

  Stockholms stad har sammanlagt ca 700 000 invånare, varav 250 000 bor i innerstaden. Dessutom finns 280 000 personer som arbetar i innerstaden, på en yta som motsvarar ca 5x7 km. Stockholms stad har stora ambitioner på trafikområdet för att förbättra miljön samt livskvaliteten i staden. Införandet av miljöfordon (el, biogas och etanol) ingår som en del i detta arbete.
  Varudistribution orsakar stora miljöproblem i Stockholms innerstad, i form av bl.a. buller och luftföroreningar. 1996 introducerade staden restriktioner för dieseldrivna tunga lastbilar och bussar inom en miljözon som omfattar Stockholms innerstad. Endast fordon som tillhör en viss miljöklass tillåts trafikera området inom miljözonen. Resultaten av denna åtgärd är positiv, med minskat buller och lägre luftföroreningshalter som följd.
  Erfarenheterna från införandet av miljözonen, har lett till att staden vill introducera el-/hybridfordon för varudistribution. I Stockholm kan den största miljövinsten erhållas genom att byta ut tunga dieselfordon med höga emissioner, mot elhybridfordon som kör emissionsfritt i innerstaden och förbrukar mindre energi.
  ELCIDIS i Stockholm fokuserar på introduktionen av sex elhybridlastbilar (vikt 12 ton) och tre elektriska skåpbilar för varudistribution i innerstaden. Lastbilarna kommer att användas av fyra företag; Danzas ASG Eurocargo AB, Green Cargo Road & Logistics AB, Grönsakshallen Sorunda AB samt Transportfirma Trabé AB.

  Hybridlastbilar är en ny fordonstyp i Stockholmstrafiken. De sex fordonen, Mercedes ATEGO 1217 Hybrid, kommer att köra på eldrift när de distribuerar gods i innerstaden, och vid behov byta till dieseldrift på trafiklederna utanför innerstaden. Hybridfordonen har en räckvidd på ca 30 km per elladdning. De har en lastkapacitet på 2300 kg eller 35 m3.
  De tre elfordonen, av märket Citroën Berlingo, ägs och körs av Riksbyggen Stockholm. Riksbyggen Stockholm, ett förvaltningsföretag med verksamheten baserad i Stockholm, kommer att använda fordonen som servicebilar, för transport av gods och utrustning mellan de olika fastigheterna i centrala Stockholm.

   

   Konsortiet i Stockholm består av:
   
  Miljöförvaltningen  projektledare 
  Danzas ASG Europe AB  varudistribution med två hybridlastbilar 
  Green Cargo Road & Logistics AB varudistribution med två hybridlastbilar 
  Diskteknik AB varudistribution med en hybridlastbil
  Transportfirma Trabé AB varudistribution med en hybridlastbil
  Riksbyggen Stockholm  transporttjänster med tre elskåpbilar
  Stockholm MFO AB  fordonsägare hybridlastbilar och fordonsutvärdering 
  TFK Institutet för transportforskning  logistikutvärdering
  Birka Energi  tillhandahåller laddningsstationer.

   

  Koordinator för Stockholmsprojektet:

  Eva Sunnerstedt
  Miljöförvaltningen
  Box 38024
  100 64 Stockholm
  Sweden
  Phone + 46 8 508 28 913
  Fax + 46 8 508 28 808
  e-mail eva.sunnerstedt@miljo.stockholm.se

   

  Kontakter till övriga i Stockholms konsortiet:

  Danzas ASG Eurocargo AB  Christer Wernar
  Tel: +46 8 782 23 33
  E-mail: christer.wernar@se.danzas.com
  Hemsida: http://www.danzasasg.com
  Green Cargo Road & Logistics AB Åke Högman
  Tel: +46 8 762 38 68
  E-mail: ake.hogman@greencargo.com
  Hemsida: http://www.greencargo.se
  Grönsakshallen Sorunda AB Patrik Fyck
  Tel: +46 8 506 258 00
  E-mail: patrik.fyck@gronsakshallen.se
  Hemsida: http://www.gronsakshallen.se
  Transportfirma Trabé AB Peter Ericson
  Tel: +46 8 568 700 30
  E-mail: trabe.pe@telia.com
  Hemsida: http://www.trabe.se
  Riksbyggen Stockholm  Lars Sjoberg
  Tel: +46 8 772 16 73
  E-mail: lars-gunnar.sjoberg@riksbyggen.se
  Hemsida: http://www.riksbyggen.se
  Pro Tima AB

  Charlie Rydén
  Tel: +46 8 448 18 32
  E-mail: charlie.ryden@telia.com.se
  Hemsida: http://www.protima.info

  TFK Transport Research Institute  Haide Backmann
  Tel: +46 8 652 44 23
  E-mail: haide@tfk.se
  Hemsida: http://www.tfk.se
  Birka Energi  Olof Ohlson
  Phone: +46 8 671 77 74
  E-mail: olof.ohlson@birkaenergi.se
  Homepage: http://www.birkaenergi.se